Wniosek o wpis do księgi ogiera

  Dane dotyczące ogiera (wszystkie pola wymagane):

  Nazwa ogiera
  Pochodzenie ogiera
  Numer przyżyciowy ogiera
  Rasa / księga, która wydała paszport

  Ubiegam się o dopuszczenie do rozrodu ogiera do ksiąg (właściwe zakreślić):

  Polski koń szlachetny półkrwiWielkopolskaMałopolskaŚląska

  Do wniosku dołączam (właściwe zakreślić):

  kopię rodowodukopię paszportu (bez stron weterynaryjnych)wynik badania markerów genetycznych DNAwyniki próby dzielnościwyniki sportowewynik kariery wyścigowej wraz z handicapem potwierdzony przez PKWKoświadczenie MŚP/DP (jeżeli nie było składane w odpowiednim OZHK/WZHK)

  pobierz formularz oświadczenia MŚP/DP

  Dodaj potrzebne załączniki (akceptowane typy plików: pdf, jpg, jpeg, png, maksymalna waga pojedynczego pliku: 2 MB)

  • Kopia rodowodu:
  • Kopia paszportu:
  • Wynik badania DNA:
  • Wyniki próby dzielności:
  • Wyniki sportowe:
  • Wynik kariery wyścigowej:
  • Oświadczenie MŚP/DP:

  Ubiegam się o dopuszczenie do rozrodu ogiera na podstawie:

  wyników w MPMKwyników sportowych potwierdzonych przez PZJmiędzynarodowych wyników sportowych FEIwyników próby dzielności w Niemczech/Holandii/ Francji/Belgiiwyników kariery wyścigowej wraz z handicapem potwierdzonej przez PKWK

  Proszę o uzyskanie za dodatkową opłatą:

  1. wyniku badania markerów genetycznych DNA ogiera i jego rodziców:
   TAKNIE
  2. wyników kariery wyścigowej z PKWK:
   TAKNIE
  3. rodowodu ogiera do 3 pokolenia z PKWK:
   TAKNIE

  Potwierdzam dokonanie opłaty (potwierdzenie w załączniku) odpowiednio:

  400 zł – za uznanie ogiera246 zł – za ocenę 12 zdjęć OCD ogiera3 x 65 zł = 195zł – uzyskanie certyfikatów ogiera i jego rodziców w celu potwierdzenia pochodzenia po wybranej parze rodzicielskiej65 zł – potwierdzenie rodowodu ogiera xx/oo do 3 pokolenia przez PKWK65 zł – kariera wyścigowa ogiera xx/oo wraz z handicapem, potwierdzona przez PKWK

  Dodaj potrzebne załączniki (akceptowane typy plików: pdf, jpg, jpeg, png, maksymalna waga pojedynczego pliku: 2 MB):

  Nr konta bankowego PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410, w tytule przelewu prosimy podać "uznanie ogiera – NAZWA OGIERA".

  Dane wnioskującego (wszystkie pola wymagane):

  Imię i nazwisko wnioskującego
  Adres korespondencyjny
  Adres e-mail
  Numer telefonu
  Wiadomość od wnioskującego
  (pole nieobowiązkowe)

  UWAGA: Kopia wniosku wysyłana jest do nadawcy, na adres e-mail podany w formularzu. W ciągu tygodnia od wysłania wniosku pracownik biura PZHK w kolejnym mailu potwierdzi jego odebranie i zgłosi ewentualne uwagi. Po tym czasie, w przypadku braku takiego potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem PZHK w celu wyjaśnienia sprawy.


  Dane osobowe są przetwarzane przez PZHK dla celów realizacji wniosku.
  Administratorem danych jest Polski Związek Hodowców Koni (PZHK),
  ul. Koszykowa 60/62 m 16, 00-673 Warszawa.


  Przewiń do góry