Rudawka Rymanowska 2008

Przedstawiamy propozycje imprezy huculskiej pt. „VIII Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej” – 29-31 sierpnia 2008 r.

PROPOZYCJE
udziału w zawodach koni rasy huculskiej rozgrywanych w ramach imprezy
„VIII Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej”
w dniach 29-31 sierpnia 2008

Organizator:

 • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej
 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

Miejsce i termin imprezy:

 • Rudawka Rymanowska – 29-31 sierpnia 2008r. (pod skałkami)

Podłoże:

 • trawiaste , częściowo ziemne lub kamieniste

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy)

 • w próbie dzielności koni młodych (płyta i ścieżka huculska) – konie 3 letnie (ukończone 36 miesięcy) i starsze, które takiej próby dotychczas nie zaliczyły!
 • w eliminacjach do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego (płyta + ścieżka), konkursie skoków – 4 letnie (ukończone 48 miesięcy) i starsze
 • w konkursie zaprzęgowym – konie ukończone 36 miesięcy

Dopuszcza się klacze źrebne do 6 miesiąca ciąży, powyżej za zgodą lekarza weterynarii zawodów.

Wiek zawodników:

 • ukończone 10 lat (próba dzielności, ścieżka eliminacyjna)
 • ukończone 12 lat ( konkurs skoków)
 • ukończone 16 lat (powożący w konkursie zaprzęgowym)

Obsada Sędziowska:

 • Sędzia główny: Marek Gibała
 • Sędziowie: Andrzej Goraus, Dorota Műller, Teresa Pracuch, Iwona Tomczyk-Wrona.
 • Gospodarz ścieżki: Marek Gibała
 • Komisarz Zawodów: Jan Płocica
 • Komisja Odwoławcza: Andrzej Kosior

Lekarz Weterynarii:

 • Tomasz Mrozowski

Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w programie hodowli koni rasy huculskiej (przy zgłoszeniu min. 3 sztuk ogierów lub 3 sztuk klaczy), a konkurs eliminacyjny zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (dostępny na stronie www.pzhk.pl).

PROGRAM ZAWODÓW

Piątek – 29 sierpnia 2008 r.

 • do 18:00 – przyjazdy ekip
 • 19:00 – odprawa techniczna
 • 20:00 – spotkanie przy ognisku, występ zespołu „KREMENAROS”

Sobota – 30 sierpnia 2008 r.

 • 07:00 – przegląd weterynaryjny koni
 • 10:00-14:00 – Czempionat Hodowlany- ocena płytowa
 • 15:00 – oficjalne otwarcie
 • 16:00 – przegląd trasy ścieżek huculskich
 • 16:30 – ścieżka huculska koni młodych – próba dzielności
 • 18:30 – występ zespołu „Polańska wataha”
 • 20:00 – zabawa w plenerze

Niedziela – 31 sierpnia 2008 r.

 • 07:30 – Msza Święta
 • 09:30 – ścieżka huculska – konkurs eliminacyjny
 • 12:00 – wyścig huculski
 • 13:00 – konkurs skoków przez przeszkody
 • 13:30 – konkurs zaprzęgów parokonnych
 • 15:30 – prezentacja ekip, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
 • 17:00 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Sarisan

Zgłoszenia udziału w zawodach należy przesyłać na załączonym formularzu wyłącznie na adres OZHK w Rzeszowie w terminie do dnia 14 sierpnia 2008 r. (czwartek).
Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni, natomiast w ścieżce eliminacyjnej na maksymalnie 2 koniach. Koń może w danym dniu startować maksymalnie 2 razy w różnych konkursach.

Obowiązuje paszport hodowlany dla koni.

Łączna liczba koni w próbie i konkursie eliminacyjnym ograniczona do 45 sztuk. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit zgłoszeń par zaprzęgowych – 6 sztuk.

Warunki uczestnictwa:

 1. Opłata organizacyjna od konia wynosi 50 zł ( płatna na odprawie technicznej).
 2. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres dwóch dni.
 3. Obowiązuje aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia koni stwierdzające, że konie są zdrowe klinicznie, nie budzą podejrzeń jakiejkolwiek choroby oraz pochodzą z gospodarstw i miejscowości, w których nie występują choroby zakaźne przenoszące się na ten gatunek zwierząt.
  Obowiązek posiadania aktualnego szczepienia p/grypie wpisanego do paszportu (ważne 6 m-cy). Środek transportu powinien być zarejestrowany, a jego odkażenie poświadczone przez lekarza weterynarii (dotyczy osób korzystających z obcego transportu).
 4. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza (ważność badań dla wszystkich grup wiekowych 6 miesięcy).
 5. W przypadku nieletnich zawodników organizator wymaga pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach w Rudawce Rymanowskiej w dniach 29-31 sierpnia 2008 r.
 6. Startujących zawodników obowiązuje twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem oraz obuwie jeździeckie.
 7. Organizator nie ubezpiecza koni i ludzi na transport i czas trwania imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe mające miejsce w tym czasie. Uczestnikom zaleca się zawarcie stosownego, pełnego ubezpieczenia NW na czas udziału w zawodach.
 8. Obecność na odprawie technicznej (z pełną dokumentacją zawodników i koni) obowiązkowa!

Organizator zabezpiecza:

 • zadaszone stanowiska dla koni wraz z sianem i słomą
 • opiekę medyczną, weterynaryjną i podkuwacza
 • możliwość rozbicia własnego namiotu
 • flo dla koni oraz nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach

Do dnia 1 sierpnia br. (piątek!) zgłoszenia miejsc noclegowych w Ośrodku Wypoczynkowym w Rudawce Rymanowskiej proszę dokonywać bezpośrednio w OZHK Rzeszów (tel., fax, e-mail). Po tym terminie miejsca należy rezerwować u właściciela ośrodka pod numer 0 13 43 59 027.
Noclegi odpłatne 30 zł/osoba/noc w pokoju 4-osobowym. Płatność regulowana bezpośrednio u właściciela ośrodka przy zakwaterowaniu. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – 32 MIEJSCA.
Możliwa jest również rezerwacja noclegów w innych miejscach – wg załączonego wykazu.

Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub szefów ekip w terminie do 1 godz. od zdarzenia lub 1/2 godz. po zakończeniu danej konkurencji rozpatrywać będzie powołana w tym celu komisja odwoławcza. Warunkiem zgłoszenia protestu jest wpłata 50 zł. na rzecz organizatorów, która przepada jeżeli protest zostanie oddalony.
Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów życzą uzyskania jak najlepszych wyników.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OZHK w Rzeszowie tel. 17 852-74-94; 0-608-290-712 – kierownik Gibała Marek, lub gospodarzem imprezy 13 467-11-72. Propozycje oraz zgłoszenie dostępne na stronie www.ozhk.rzeszow.pl

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Przewiń do góry