Rudawka Rymanowska 2009

W imieniu organizatora przedstawiamy propozycje oraz formularz zgłoszeniowy do udziału w imprezie huculskiej pt. „IX Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej”, która odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia 2009 r. Zainteresowanym podajemy wykaz pobliskich hoteli i gospodarstw agroturystycznych.

PROPOZYCJE
udziału w zawodach koni rasy huculskiej rozgrywanych w ramach imprezy
„IX Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej” w dniach 28-30 sierpnia 2009

Organizator:

 • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej
 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

Miejsce i termin imprezy:

Rudawka Rymanowska, 28-30 sierpnia 2009r. (pod skałkami)

Podłoże:

trawiaste, częściowo ziemne lub kamieniste

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy)

 • w próbie dzielności koni młodych (płyta i ścieżka huculska) – klacze lub ogiery, 3 letnie (ukończone 36 miesięcy) i starsze, które takiej próby dotychczas nie zaliczyły!
 • w eliminacjach do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego (płyta + ścieżka), konkursie skoków – 4 letnie (ukończone 48 miesięcy) i starsze
 • w konkursie zaprzęgowym – konie ukończone 36 miesięcy

Dopuszcza się klacze źrebne do 6 miesiąca ciąży, powyżej za zgodą lekarza weterynarii zawodów.

Wiek zawodników:

 • ukończone 10 lat (próba dzielności, ścieżka eliminacyjna)
 • ukończone 12 lat (konkurs skoków)
 • ukończone 16 lat (wyścig, powożący w konkursie zaprzęgowym)

Obsada Sędziowska:

 

 • Sędzia główny zawodów: Marek Gibała
 • Sędziowie:
  • płyta: Andrzej Goraus, Dorota Műller, Teresa Pracuch, Andrzej Stasiowski, Iwona Tomczyk-Wrona
  • skoki: Elżbieta Perec
  • zaprzęgi: Wacław Bącal
 • Gospodarz ścieżki: Marek Gibała
 • Komisarz Zawodów: Jan Płocica
 • Komisja Odwoławcza: Andrzej Kosior

Lekarz Weterynarii:

 • Tomasz Mrozowski, Wojciech Małek

Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w programie hodowli koni rasy huculskiej (przy zgłoszeniu min. 3 sztuk ogierów lub 3 sztuk klaczy), a konkurs eliminacyjny zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (dostępny na stronie www.pzhk.pl).

PROGRAM ZAWODÓW

Piątek – 28 sierpnia 2009 r.

 • do 18:00 – przyjazdy ekip
 • 19:00 – odprawa techniczna
 • 20:00 – spotkanie przy ognisku, występ zespołu

Sobota – 29 sierpnia 2009 r.

 • 07:00 – przegląd weterynaryjny koni
 • 09:30 – 13:30 – Czempionat Hodowlany- ocena płytowa
 • 14:00 – oficjalne otwarcie (scena dolna)
 • 15:00 – przegląd trasy ścieżek huculskich
 • 16:00 – ścieżka huculska koni młodych – próba dzielności
 • 18:30 – występ zespołu „Polańska wataha”
 • 20:00 – zabawa w plenerze

Niedziela – 30 sierpnia 2009 r.

 • 07:30 – Msza Święta
 • 09:30 – ścieżka huculska – konkurs eliminacyjny
 • 13:00 – konkurs skoków przez przeszkody
 • 14:00 – konkurs zaprzęgów parokonnych
 • 15:00 – wyścig huculski
 • 15:30 – prezentacja ekip, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
 • 17:00 – zakończenie imprezy, występ zespołu.

Zgłoszenia udziału w zawodach należy przesyłać na załączonym formularzu wyłącznie na adres OZHK w Rzeszowie w terminie do dnia 17 sierpnia 2009 r. (poniedziałek).
Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni, natomiast w ścieżce eliminacyjnej na maksymalnie 2 koniach. Koń może w danym dniu startować maksymalnie 2 razy w różnych konkursach (nie licząc wyścigu).

Obowiązuje paszport hodowlany dla koni.

Łączna liczba koni w próbie i konkursie eliminacyjnym ograniczona do 50 sztuk. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit zgłoszeń par zaprzęgowych – 6 sztuk.

Warunki uczestnictwa:

 1. Opłata organizacyjna od konia wynosi 50 zł (płatna na odprawie technicznej). Opłata za poddanie konia próbie dzielności – 10 zł/koń.
 2. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres dwóch dni.
 3. Konie muszą być zdrowe klinicznie, nie budzić podejrzeń jakiejkolwiek choroby oraz pochodzące z gospodarstw i miejscowości, w których nie występują choroby zakaźne przenoszące się na ten gatunek zwierząt.
 4. Obowiązek posiadania aktualnego szczepienia p/grypie wpisanego do paszportu (ważne 6 m-cy) według następującego schematu:
  1. szczepienie podstawowe – pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepienia , drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
  2. szczepienie przypominające – co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia – dopuszczalny jest 21 dniowy okres przekroczenia terminu.
  3. żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.
  4. koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe
 5. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza (ważność badań dla wszystkich grup wiekowych 6 miesięcy).
 6. W przypadku nieletnich zawodników organizator wymaga pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach w Rudawce Rymanowskiej w dniach 28-30 sierpnia 2009 r.
 7. Startujących zawodników obowiązuje twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem oraz obuwie jeździeckie.
 8. Organizator nie ubezpiecza koni i ludzi na transport i czas trwania imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe mające miejsce w tym czasie.
  Od uczestników wymaga się zawarcie stosownego, pełnego ubezpieczenia NW na czas udziału w zawodach. Istnieje możliwość zawarcia takiego ubezpieczenia na miejscu imprezy u ajenta PZU.
 9. Obecność na odprawie technicznej (z pełną dokumentacją zawodników i koni) obowiązkowa!

Organizator zabezpiecza:

 • zadaszone stanowiska dla koni wraz z sianem i słomą
 • opiekę medyczną, weterynaryjną i podkuwacza
 • możliwość rozbicia własnego namiotu
 • flo dla koni oraz nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach

Organizator wstępnie zarezerwował wszystkie noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym w Rudawce Rymanowskiej dla wystawców zwierząt. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w Ośrodku prosimy o rezerwowanie noclegów w ilości nie większej niż liczba koni + szef ekipy. Noclegi odpłatne (25-40 zł/osoba) w pokojach wieloosobowych. Rezerwacji należy dokonać wyłącznie w biurze OZHK Rzeszów, w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia br.
W załączeniu do propozycji – wykaz miejsc hotelowych poza Rudawką.

Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub szefów ekip w terminie do 1 godz. od zdarzenia lub 1/2 godz. po zakończeniu danej konkurencji rozpatrywać będzie powołana w tym celu komisja odwoławcza. Warunkiem zgłoszenia protestu jest wpłata 50 zł. na rzecz organizatorów, która przepada jeżeli protest zostanie oddalony.

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów życzą uzyskania jak najlepszych wyników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OZHK w Rzeszowie tel. 17 852-74-94; 0-608-290-712 – kierownik Gibała Marek lub gospodarzem imprezy 13 467-11-72. Propozycje oraz zgłoszenie dostępne na stronie www.ozhk.rzeszow.pl.

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Kodeks postępowania z koniem

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Scroll to Top