Aktualności

Program próby zaprzęgowej

19 września 2009 · Kategoria: Zakłady Treningowe, ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Przedstawiamy pro­gram pró­by zaprzę­go­wej ogie­rów ras szla­chet­nych po 100‐dniowym tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym.

Hodowca i Jeździec