Aktualności

Krajowy Czempionat Koni rasy konik polski

30 marca 2010 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

REGULAMIN

XI Krajowej Wystawy Koników Polskich TARPANIADA 2010
Krajowy Czempionat Koni rasy konik polski
Sieraków 28-29 sierpnia 2010 r.

Na Wystawie mogą być przedstawione koniki polskie wpisane lub mające prawo wpisu do Księgi stadnej koników polskich.
Konie przedstawione będą w następujących klasach:

 • ogiery uznane
 • klacze 3-letnie i starsze
 • młodzież: ogierki 2-letnie, ogierki 1-roczne, klaczki 2-letnie, klaczki 1-roczne

Wszystkie koniki będą oceniane indywidualnie przez Komisję powołaną przez Komitet Organizacyjny „Tarpaniady”.
Komisja będzie oceniała koniki wg następujących kryteriów:

 • za typ rasowy – do 10 punktów bonitacyjnych
 • za pokrój – do 10 punktów bonitacyjnych
 • za ruch: w stępie – do 10 punktów bonitacyjnych
 • za ruch: w kłusie – do 10 punktów bonitacyjnych
 • za kondycję, pielęgnację i przygotowanie do prezentacji – do 10 punktów bonitacyjnych
 • ŁĄCZNA OCENA – do 50 punktów bonitacyjnych

Suma punktów bonitacyjnych uzyskana przez poszczególne koniki kwalifikuje je do nagród:

 • 40 i więcej pkt. – I nagroda
 • 36 – 39,9 pkt. – II nagroda
 • 31 – 35,9 pkt. – III nagroda

Do Czempionatu ogierków kwalifikują się ogierki z rocznika 2008 i 2009 te, które zajęły I i II miejsce w swych klasach.
Spośród zwycięzców tych klas wybierany jest czempion ogierków, a spośród trzech pozostałych wiceczempion, oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca.
Według podobnych zasad wybierane są: czempionka, wiceczempionka, zdobywczyni trzeciego i czwartego miejsca w grupie klaczek rocznika 2008 i 2009. Dla 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek organizator przewiduje nagrody z funduszy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czempion i wiceczempion w grupie klaczy 3 letnich i starszych jest wybierany z tych które zajęły I i II i III miejsce.
Czempion i wiceczempion w grupie ogierów wpisanych do ksiąg jest wybierany z tych które zajęły I i II i III miejsce.
Dla 3 najlepszych ogierów oraz 3 najlepszych klaczy organizator przewiduje nagrody z funduszy PZHK i Wlkp ZHK

Czempiony(ki) poprzednich Tarpaniad nie będą oceniane przez Komisje (nie mają prawa do nagród).
Po zakończeniu pracy Komisji Przewodniczący sporządza protokół i podaje go do publicznej wiadomości.
Orzeczenia Komisji są ostateczne.
Osoby prawne lub fizyczne mogą funkcjonować i wręczać nagrody rzeczowe w uzgodnieniu z organizatorem Wystawy. Wszyscy wystawcy otrzymują flo dla koników i dyplomy honorowe za uczestnictwo w Wystawie.

Hodowca i Jeździec