Aktualności

Ścieżki huculskie w sezonie 2010

30 marca 2010 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy pre­zen­ta­cję poświę­co­ną zasa­dom orga­ni­za­cji ście­żek hucul­skich w sezo­nie 2010, przy­go­to­wa­ną przez Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej na spo­tka­nie z orga­ni­za­to­ra­mi ście­żek. Szkolenie odby­ło się 29 mar­ca 2010 r. w SKH „Gładyszów”.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec