Aktualności

ZT ogiery

2 czerwca 2011 · Kategoria: Zakłady Treningowe, ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Informujemy, że uległ zmia­nie roz­kład godzi­no­wy w pierw­szym dniu kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do ZT Bogusławice. Zaktualizowany ter­mi­narz jest już dostęp­ny w pro­gra­mie kwa­li­fi­ka­cji.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec