Ścieżka Huculska w Chmielewie

W imieniu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie serdecznie zapraszamy do udziału w III Mazowieckiej Ścieżce Huculskiej oraz Eliminacjach do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej, które odbędą się w Chmielewie (koło Pułtuska) w dniu 20 sierpnia 2011 r.

Propozycje
Udziału w III Mazowieckiej Ścieżce Huculskiej
oraz
Eliminacjach do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej

20.08.2011

Organizator:

 • stajnia p. Andrzeja Doleckiego – Chmielewo 24, 06-100 Pułtusk
 • Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie

Miejsce i termin imprezy:

 • Chmielewo k. Pułtuska 20.08.2011

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy):

 • w próbie dzielności koni młodych (płyta i ścieżka huculska) – konie 3 letnie (ukończone 36 miesięcy) i starsze, które takiej próby dotychczas nie zaliczyły.
 • w eliminacjach do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego ( płyta + ścieżka) – konie 4 letnie (ukończone 48 miesięcy) i starsze.

Dopuszcza się klacze źrebne do 6 miesiąca ciąży, powyżej za zgodą lekarza weterynarii.

Wiek zawodników:

 • ukończone 10 lat (próba dzielności, ścieżka eliminacyjna)

Obsada sędziowska:

Sędziowie: Marek Gibała, Paulina Peckiel, Dorota Müller

Program zawodów:

 • do godz. 9:00 – przyjazd ekip
 • 9.30 – odprawa techniczna
 • 10.00 – ocena płytowa
 • 13.00 – ścieżka huculska – próba dzielności, następnie ścieżka huculska – eliminacje
 • 16.00 – podsumowanie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, ognisko

Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w programie hodowli koni rasy huculskiej (przy zgłoszeniu min 3 ogierów lub 3 klaczy) a konkurs eliminacyjny zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (dostępny na stronie www.pzhk.pl)
Zgłoszenie udziału w zawodach należy przesłać mailem lub faxem wyłącznie na adres WZHK w Warszawie w terminie do 12.08.2011.
Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni, natomiast w ścieżce eliminacyjnej na maksymalnie 2 koniach. Koń może w danym dniu startować maksymalnie 2 razy w różnych konkursach.

Obowiązuje paszport hodowlany dla koni.

Warunki weterynaryjne:

 1. Wszystkie konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie.
  Obowiązuje następujący schemat szczepień:

  1. szczepienie podstawowe (bazowe):
   • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
   • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od pierwszego szczepienia
  2. szczepienie przypominające:
   • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21-dniowy okres karencji)
   • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody
 2. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji.
 3. UWAGA! Ocena stanu zdrowia koni oraz czystość chodów przeprowadzona zostanie przez Komisję Weterynaryjną podczas oceny płytowej.

Warunki uczestnictwa:

 1. Opłata organizacyjna od konia wynosi 50 zł (płatna na odprawie technicznej)
 2. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą, słomę i siano
 3. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważność badań 6 miesięcy), lub zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach w Chmielewie w dniu 20.08.2011
 4. W przypadku nieletnich zawodników organizator wymaga pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach w Chmielewie w dniu 20.08.2011.
 5. Startujących zawodników obowiązuje twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem oraz obuwie jeździeckie.
 6. Organizator nie ubezpiecza koni i ludzi na transport i czas trwania imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe mające miejsce w tym czasie. Uczestnikom zaleca się zawarcie stosownego, pełnego ubezpieczenia NW na czas udziału w zawodach.
 7. Obecność na odprawie technicznej (z pełną dokumentacją zawodników i koni) obowiązkowa!

Organizator zabezpiecza:

 • opiekę medyczną, weterynaryjną, podkuwacza
 • flots dla konia oraz nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom życzą jak najlepszych wyników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z biurem WZHK Warszawa tel. 22 831-21-78, fax. 22 826-35-63, e mail: wzhk@interia.eu

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Przewiń do góry