Aktualności

Zasady premiowania klaczy za wyniki w ZT z funduszu hodowlanego PZHK w 2012 r.

17 kwietnia 2012 · Kategoria: Zakłady Treningowe, ZT Klaczy, · Rasa: ,,

W 2012 r. premiowane będą trzy najlepsze klacze w każdej stacjonarnej próbie wierzchowej, pod warunkiem ukończenia próby z wynikiem min. bardzo dobrym i pokrycia/inseminacji klaczy (w roku próby lub kolejnym). Premie wypłacane będą w następującej wysokości:

  • I lokata – 600 zł
  • II lokata – 500 zł
  • III lokata – 400 zł

W celu wypłaty premii właściciel klaczy musi przedstawić w PZHK kserokopię świadectwa pokrycia klaczy, poświadczoną przez OZHK/WZHK. W przypadku pokrycia klaczy w ww. terminie przez kolejnego właściciela klaczy, premię otrzymuje kolejny właściciel.

Hodowca i Jeździec