Aktualności

Święto konia małopolskiego 2012

29 maja 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza w dniach 30.06.- 01.07.2012 roku do Klikowej na VI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej „Święto konia małopolskiego”.

Serdecznie zachęcamy hodowców do zaprezentowania swojego dorobku hodowlanego, źrebiąt rocznych i dwuletnich oraz klaczy trzyletnich i starszych oraz sysaków.
Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w pozostałych pokazach i konkurencjach sportowych takich jak w amatorskim konkursie powożeniu zaprzęgami parokonnymi lub jednokonnymi oraz skoki przez przeszkody.

Wszystkim wystawcom życzymy samych sukcesów hodowlanych i sportowych…

REGULAMIN
„Święto konia małopolskiego”
VI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa 30.06. – 01.07.2012 r.

Partnerem przedsięwzięcia jest województwo małopolskie.

Organizator:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

Współorganizatorzy:

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
Śląsko – Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach

Data i miejsce:

30.06-01.07.2012 r
Miejsce: Klikowa – Ludowy Klub Jeździecki
ul. Klikowska 304, 33-100 Tarnów
tel. 14 626-67-05

Program Czempionatu

Sobota 30.06.2012

 • do godz. 12:00 – zwózka koni
 • godz. 13:00 – odprawa techniczna
 • godz. 14:00 – ocena płytowa
 • godz. 20:00 – ognisko z hodowcami

Niedziela 01.07.2012

 • godz. 11 00 – wybór czempiona i wiceczempiona ogierów
 • godz. 11:30 – amatorski konkurs skoków przez przeszkody
 • godz. 12:00 do 15:00 konkurs rysunkowy dla najmłodszych
 • godz. 12:00 – wybór czempiona i wiceczempiona klaczy młodych
 • godz. 12:30 – Pokaz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej
 • godz. 13:00 – wybór czempiona i wiceczempiona klaczy starszych
 • godz. 13:30 – amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi
 • godz. 15:30 – Pokaz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej
 • godz. 16:00 – wybór najlepszego konia pokazu i publiczności, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Zgłoszenia do Czempionatu prosimy składać według załączonego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2012 r. na adres:

Małopolski Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków
tel. 12 657-02-15, fax; 12 657-02-16
email: blaz_krakow@wp.pl

Zgłoszenia koni z innych okręgów (z poza woj. małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego) będą rozpatrywane po 20.06.2012 z informacją czy zostały konie przyjęte na wystawę.

Ustala się:

 • wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 40 PLN na pokrycie kosztów organizacyjnych (opłata wpisowego do dnia 20 czerwca 2012 r. na konto Małopolskiego Związku Hodowców Konia w Krakowie: BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001)
 • wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 80 PLN;
 • opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia konia na Czempionat;
 • opłata za stanowisko i boksy:
  1. dla ogierków rocznych i dwuletnich obowiązkowo w budynku stajni – 40 PLN. za jedną noc (dwie noce 80 PLN),
  2. stanowisko po wiatą 25 PLN za jedna noc (dwie noce 50 PLN),
  3. boksy tylko dla ogierów starszych oraz klaczy z źrebakami – 50 PLN za jedną noc (dwie noce 100 PLN)
 • siano, owies, słomę należy przywieźć,

Warunki weterynaryjne:

 • Wszystkie konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie.
 • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji.

Zakwaterowanie w Tarnowie

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.

 • Hotel Chemik ul. Traugutta 5 tel. 14 633-23-82;
 • Dom Nauczyciela ul. Słowackiego tel. 14 622-07-38;
 • Zajazd Pod Dębem ul. Marusarzówny 9 tel. 14 626-96-20;
 • Hotel Tarnovia ul. Krakowska tel. 14 621-26-71;
 • Hotel OHP ul. Mościckiego tel. 14 627-38-79, 14 627-30-94;
 • Kemping „Pod Jabłoniami” ul. Piłsudskiego tel. 14 621-51-24.

Możliwość rozbicia namiotu na terenie Ludowego Klubu Jeździeckiego „KLIKOWA”.

Wszystkie Okręgowe Związki Hodowców Koni uprzejmie prosimy o powiadomienie hodowców koni małopolskich na swoich terenach działania i ewentualną pomoc w wysyłaniu zgłoszeń. Prosimy o wzajemne powiadamianie się hodowców. Zapraszamy również wszystkich miłośników i sympatyków koni małopolskich.

Regulamin „Święta Konia Małopolskiego”
ZASADY OCENY I POKAZU KONI

 1. Katalog koni wystawionych w czempionacie sporządzony jest przez Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenia należy przesłać do Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2012r.
 2. Na wystawie mogą być przedstawione konie: klacze i ogiery hodowli krajowej, stanowiące własność prywatnych i uspołecznionych gospodarstw rolnych, spełniające warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych rasy małopolskiej.
  • ogierki roczne – I klasa
  • ogiery dwuletnie – II klasa
  • klaczki roczne – III klasa
  • klacze dwuletnie – IV klasa
  • klacze trzyletnie i starsze – V klasa (a i b)
  • źrebięta sysaki urodzone 2012 (ocena luzem przy matce w czterech cechach – typ, pokrój, zdrowie, ruch po 5 pkt.)
 3. Konie w klasach I-V pokazywane będą w ręku w pozycji stój, w stępie i kłusie na ringu pokazowym według poniższego schematu:
 4. Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska:
  1. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni
  2. ocenie podlega: typ, poprawność budowy, ruch (stęp i kłus), kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do czempionatu (w tym sposób prezentacji na trójkącie)
  3. w ocenie indywidualnej konia stosuje się skalę ocen od 1 do 10 pkt (co 0,5 pkt.).
   1. Typ
   2. Pokrój
   3. Stęp
   4. Kłus
   5. Kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do czempionatu, w tym sposób prezentacji na trójkącie
    Skala ocen:
    10 pkt. – doskonała5 pkt. – mierna
    9 pkt. – bardzo dobra4 pkt. – niedostateczna
    8 pkt. – dobra3 pkt. – prawie zła
    7 pkt. – zadowalająca2 pkt. – zła
    6 pkt. – dostateczna1 pkt. – bardzo zła

   Ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych sędziów będzie równocześnie ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez co najmniej trzech sędziów.
   W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje sędzia rozjemczy.
   Ocena jest ważna jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji. Orzeczenie Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny.

 5. Wybór Czempiona
  Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach wynosi co najmniej 3 szt. ogierów i 5 szt. klaczy Komisja oceny wybiera czempiona i wice- czempiona osobno dla ogierów i klaczy.

  1. Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach I i II kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Ogierów.
  2. Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach III i IV kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Klaczy
  3. Klacze trzyletnie, które zajęły miejsca od 1 – 4 w klasie V – kwalifikują się do czempionatu.
  4. Ogiery i klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca zostaną wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach.

  Czempion ogierów – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą pisemnego głosowania spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Wiceczempiona ogierów Komisja wybiera spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu. Według identycznych zasad następuje wybór Czempionki i Wiceczempionki klaczy młodych. Czempion i wiceczempion klaczy starszych wybierany jest spośród klaczy, które zajęły od I-IV miejsca w klasie
  Konie, które uzyskały tytuł Czempiona w danej klasie w poprzednich edycjach nie mogą zostać powtórnie wybrane Czempionem.
  Spośród Czempionów klaczy i ogierów zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu.

  Nagrody finansowe otrzymują:

  • 500 zł – dla Najlepszego Konia Pokazu
  • 600 zł – za tytuł Czempiona: (ogierów młodych, klaczy młodych i klaczy starszych)
  • 300 zł – za tytuł Wiceczempiona (ogierów młodych, klaczy młodych i klaczy starszych)
  • 200 zł – za III miejsce w klasie
  • 150 zł – za VI miejsce w klasie
  • 100 zł – za udział (dla pozostałych koni)

   

 6. Do udziału w VI Regionalnym Czempionacie Koni Rasy Małopolskiej będą dopuszczone konie, na które właściciele posiadają następujące dokumenty:
  1. aktualne szczepienie przeciw grypie;
  2. środek transportu zwierząt powinien być uprzednio oczyszczony i odkażony, co powinno być odnotowane w świadectwie zdrowia lub w książeczce dezynfekcji środka transportu przez lekarza weterynarii (z wyjątkiem własnego transportu); oraz
  3. paszę (siano, słomę, owies), wiadro do pojenia koni, sprzęt do czyszczenia koni; odzież ochronną potrzebną przy obsłudze koni.
 7. Przeprowadzanie koni w ręku:
  1. Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.
  2. Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na pochodzenie prezentowanego konia.
  3. Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.
  4. Koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera.
  5. Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk lub podnieść nogę konia.
  6. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój, w stępie i kłusie.
  7. Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą wykluczone z pokazu.
  8. Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni.
  9. Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniany jako ostatni w swojej klasie.
 8. Zdrowie
  Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.
 9. Okrucieństwo
  Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie.

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, nie odpowiada za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie koni do wystawy pod względem kondycyjnym i pielęgnacyjnym) oraz przygotowanie koni do prezentacji w ruchu – stępie, kłusie i umiejętne ustawienie konia do oceny płytowej.

Święto konia małopolskiego 2012
Hodowca i Jeździec