„Z hucułem na wakacje – VII Świętokrzyska Ścieżka Huculska”

Propozycje
Udziału w zawodach koni rasy huculskiej
rozgrywanych w ramach imprezy
„Z hucułem na wakacje – VII Świętokrzyska Ścieżka Huculska”
22-24 czerwca 2012 r.

Organizator:

 • Stadnina Koni Huculskich Sielec Pana Tadeusza Wrześniaka,
 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach.

Miejsce i termin imprezy:

 • Sielec k. Staszowa, 22-24 czerwca 2012 r.

Podłoże:

 • trawiaste i częściowo ziemne

Wiek koni ( klacze, ogiery, wałachy):

 • w próbie dzielności koni młodych (płyta i ścieżka huculska lub konkurs zaprzęgowy) – konie 3 letnie (ukończone 36 miesięcy) i starsze, które takiej próby dotychczas nie zaliczyły.
 • w eliminacjach do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego (płyta + ścieżka), konkursie skoków – 4 letnie (ukończone 48 miesięcy) i starsze
 • do wyścigu można zgłaszać konie, które ukończyły 60 m-cy (5 lat)

Dopuszcza się klacze źrebne do 6 miesiąca ciąży, powyżej za zgodą lekarza weterynarii.

Wiek zawodników:

 • ukończone 10 lat (próba dzielności, ścieżka eliminacyjna)
 • ukończone 14 lat (ścieżka sportowa, konkurs skoków)
 • ukończone 16 lat ( powożący w konkursie zaprzęgowym)
 • ukończone 18 lat (w wyścigu)

Obsada sędziowska:

Gospodarz toruJanusz Szot
Sędzia głównyAndrzej Goraus
Komisja sędziowska: Teresa Pracuch, Marek Gibała, Katarzyna Milbrat, Magdalena Błaż, Jacek Kozik, Andrzej Kosior

Program zawodów:

Piątek – 22 czerwca 2012 r.

 • od 14:00 – otwarcie stajni
 • 20:00 – spotkanie przy ognisku

Sobota – 23 czerwca 2012 r.

 • do godz. 7:00 – przyjazd ekip
 • 08:00 – odprawa techniczna
 • 09:30 – ocena płytowa
 • 15:00 – ścieżka huculska koni młodych – próba dzielności
 • 18:00 – ścieżka sportowa
 • 20:00 – spotkanie biesiadne hodowców, zawodników i zaproszonych gości.

Niedziela – 24 czerwca 2012 r.

 • 8:00 – Msza Św.
 • 9:30 – ścieżka huculska – konkurs eliminacyjny
 • 12:30 – konkurs zaprzęgów parokonnych
 • 13:30 – konkurs ujeżdżenia
 • 14:00 – konkurs skoków (szwajcarski)
 • 15:00 – wyścig huculski
 • 15:30 – prezentacja ekip, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w programie hodowli koni rasy huculskiej (przy zgłoszeniu min. 3 ogierów lub 3 klaczy), a konkurs eliminacyjny zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (dostępny na stronie www.pzhk.pl).

Zgłoszenia udziału w zawodach należy przesłać mailem lub faxem wypełniając załączony formularz wyłącznie na adres OZHK Kielcach w terminie do dnia 12.06.2012.

Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni, natomiast w ścieżce eliminacyjnej na maksymalnie 2 koniach. Koń może w danym dniu startować maksymalnie 2 razy w różnych konkursach (wyłączając wyścig i płytę).
Kwalifikacja do ścieżki sportowej- zasady kwalifikacji zostaną podane na odprawie technicznej (maks.15 koni).

Przy wyścigu huculskim zakaz używania bata i kopania koni.

Obowiązuje paszport hodowlany dla koni.
Liczba koni w próbie i konkursie eliminacyjnym ograniczona do 50 sztuk. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit zgłoszeń par zaprzęgowych 6 sztuk.

Warunki weterynaryjne:

 1. Wszystkie konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie.Obowiązuje następujący schemat szczepień:
  1. szczepienie podstawowe (bazowe):
   • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
   • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia
  2. szczepienie przypominające:
   • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 – dniowy okres karencji)
   • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.
 2. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji.
 3. UWAGA! Ocena stanu zdrowia koni oraz czystość chodów przeprowadzona zostanie przez Komisję Weterynaryjną podczas oceny płytowej. Konie zgłoszone do konkursu zaprzęgowego należy indywidualnie przedstawić Komisji do przeglądu.
  Brak szczepień i wszelkie objawy choroby będą powodować niedopuszczenie konia do zawodów.

Warunki uczestnictwa:

 1. Opłata organizacyjna od konia wynosi 150 zł, dla członków zrzeszonych w Związku Huculskim opłata wynosi 50% -75 zł od konia.
 2. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres dwóch dni, prosimy także podać dokładną datę przyjazdu.
 3. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważność badań dla wszystkich grup wiekowych 6 miesięcy) lub zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach w Sielcu w dniach 22-24.06.2012.
 4. W przypadku nieletnich zawodników organizator wymaga pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach w Sielcu w dniach 22-24.06.2012 r.
 5. Startujących zawodników obowiązuje twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem oraz obuwie jeździeckie.
 6. Organizator nie ubezpiecza koni i ludzi na transport i czas trwania imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe mające miejsce w tym czasie. Uczestnikom zaleca się zawarcie stosownego, pełnego ubezpieczenia NW na czas udziału w zawodach. W przypadku braku takiego ubezpieczenia możliwe będzie zawarcie umowy z ajentem ubezpieczeniowym w miejscu rozgrywania zawodów przed ich rozpoczęciem.
 7. Obecność na odprawie technicznej (z pełną dokumentacją zawodników i koni) obowiązkowa!

Organizator zabezpiecza:

 • zadaszone stanowiska (boksy) dla koni wraz z sianem i słomą
 • opiekę medyczną i weterynaryjną
 • zakwaterowanie dla zawodników i ekip w miarę możliwości na terenie stadniny (dla szefów ekip i zgłoszonych zawodników przewidziane są talony żywieniowe)
 • możliwość rozbicia własnego namiotu
 • flot’s dla konia oraz nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach

Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub szefów ekip w terminie do 1 godz. od zdarzenia lub ½ godz. po zakończeniu danego konkursu rozpatrywać będzie powołana w tym celu komisja odwoławcza. Warunkiem zgłoszenia protestu jest wpłata 100 zł na rzecz organizatorów, która przepada jeżeli protest zostanie oddalony.
Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów życzą uzyskania jak najlepszych wyników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z biurem OZHK Kielce
tel./fax. 41 343-02-28; e-mail: ozhk-kielce@wp.pl, lub 0-782-030-856.

Zatwierdzono dnia 22.05.2012 r.

Kodeks postępowania z koniem

 • Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 • Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 • Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 • Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 • PZHK i PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Przewiń do góry