VIII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej

Regulamin

 1. Organizator:
  Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
  Okręgowy Związek Hodowców Konie we Wrocławiu
  Stado Ogierów Książ Sp. z o.o.
 2. Data i miejsce:
  15.07.2012r. – Stado Ogierów Książ
 3. Oceny koni dokonuje Komisja powołana przez organizatorów w 3-osobowym składzie. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 4. W czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, które spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy śląskiej.
  Oceniane konie będą pokazywane w ręku, w stępie i w kłusie w następujących klasach:

  • I ogierki roczne
  • II klaczki roczne
  • III klaczki dwuletnie
  • IV klacze trzyletnie

  Minimalna liczba koni w każdej klasie – 8 sztuk.

 5. Ocena koni:
  • Ocena prowadzona jest oddzielnie dla ogierków rocznych, klaczek rocznych, klaczek dwuletnich oraz klaczy trzyletnich.
  • W ocenie indywidualnej Komisja stosuje skalę ocen od 1 pkt. do 10 pkt. za następujące elementy:
   • typ – 10
   • pokrój – 10
   • stęp – 10
   • kłus – 10
   • kondycja, pielęgnacja i przygotowanie do wystawy – 10

  W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych za typ.
  O ile ocena za typ będzie się również pokrywała u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch.
  Do czempionatu kwalifikują się ogierki, które zajęły miejsca od I-IV oraz klaczki, które zajęły I i II miejsce w trzech klasach. Spośród tych koni wybierany jest czempion, a następnie wiceczempion oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca, oddzielnie dla klaczek i ogierków.
  Dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia.

 6. Katalog koni wystawianych w czempionacie sporządzony jest w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w bazie Polskiego Związku Hodowców Koni.
 7. Dowiezione konie na czempionat muszą posiadać paszport identyfikacyjny z wpisanym aktualnym szczepieniem przeciwko grypie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skradzione mienie i wypadki losowe w stajni oraz na terenie wystawy.
Przewiń do góry