Zajazd huculski im. Józefa Babisia w Hawłowicach

Propozycje
udziału w zawodach koni rasy huculskiej,
rozgrywanych w ramach imprezy
„Zajazd huculski im. Józefa Babisia w Hawłowicach”
V ZAWODY JEŹDZIECKIE
w dniach 7-8 lipca 2012 r.

Organizator:

 • Stadnina Koni Babiś Hawłowice
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Swoboda Hawłowice
 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

Miejsce i termin imprezy:

 • Hawłowice k. Jarosławia – 7-8 lipca 2012r.

Podłoże:

 • trawiaste i częściowo ziemne

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy)

 • w próbie dzielności koni młodych (płyta i ścieżka huculska) – konie 3 letnie (ukończone 36 miesięcy) i starsze
 • w eliminacjach do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego (płyta + ścieżka), konkursie skoków – 4 letnie (ukończone 48 miesięcy) i starsze
 • w konkursie zaprzęgowym – konie ukończone 36 miesięcy

Dopuszcza się klacze źrebne do 5 miesiąca ciąży.

Wiek zawodników:

 • ukończone 10 lat (próba dzielności, ścieżka eliminacyjna)
 • ukończone 14 lat (ścieżka sportowa, konkurs skoków)
 • ukończone 16 lat (powożący w konkursie zaprzęgowym)

Obsada Sędziowska:

 • Sędziowie oceny płytowej: Andrzej Goraus, Teresa Pracuch, Andrzej Kosior
 • Gospodarz ścieżki – Marek Gibała
 • Konkurs skoków – Elżbieta Perec
 • Komisja Odwoławcza – Jan Płocica

Komisja Weterynaryjna:

 • Michał Szustak
 • Marek Potyrała

Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w programie hodowli koni rasy huculskiej (przy zgłoszeniu min. 5 sztuk koni w tym, co najmniej 3 sztuk ogierów lub 3 sztuk klaczy), a konkurs eliminacyjny zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (dostępny na stronie www.pzhk.pl ).

Program zawodów

Piątek – 6 lipiec 2012 r.

 • od 15:00 – stajnie otwarte – przyjazdy ekip (składanie dokumentacji)

Sobota – 7 lipca 2012 r.

 • do godz. 8:00 – przyjazd ekip
 • 9:30 – odprawa techniczna
 • 10:30 – otwarcie imprezy
 • 11:00 – ocena koni na płycie – Czempionat Hodowlany
 • 16:00 – ścieżka huculska – konkurs (próba dzielności)
 • 18:00 – ścieżka sportowa
 • 20:00 – spotkanie hodowców przy ognisku

Niedziela – 8 lipca 2012 r.

 • 7:30 – msza święta w intencji śp. Józefa Babisia
 • 9:00 – ścieżka huculska – konkurs eliminacyjny
 • 13:00 – konkurs zaprzęgów parokonnych
 • 14:30 – konkurs skoków przez przeszkody
 • 16:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Zgłoszenia udziału w zawodach należy przesyłać na załączonym formularzu wyłącznie na adres OZHK w Rzeszowie w terminie do dnia 25 czerwca 2012 r. (poniedziałek).
Zasady kwalifikacji do ścieżki sportowej i konkursu skoków przez przeszkody podane zostaną na odprawie technicznej
Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni, natomiast w ścieżce eliminacyjnej na maksymalnie 2 koniach. Koń może w danym dniu startować maksymalnie 2 razy w różnych konkursach.

Wiek koni w ścieżce sportowej min. 5 lat.

Obowiązuje paszport hodowlany dla koni.

Liczba koni w próbie, konkursie eliminacyjnym i zaprzęgowym ograniczona do 50 sztuk.
Organizator zabezpiecza 8 boksów dla ogierów, 16 boksów i 26 stanowisk dla pozostałych koni. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa:

 1. Opłata organizacyjna od konia wynosi 80 zł dla członków PZHKH 50 zł, dodatkowa opłata za boks 20 zł od konia (płatna na odprawie technicznej).
 2. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres dwóch dni.
 3. Obowiązek posiadania aktualnego szczepienia p/grypie wpisanego do paszportu (ważne 6 m-cy) według następującego schematu:
  1. szczepienie podstawowe – pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepienia, drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
  2. szczepienie przypominające – co najmniej rok od ostatniego szczepienia – dopuszczalny jest 21 dniowy okres przekroczenia terminu.
  3. żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.
  4. koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe

  Środek transportu powinien być zarejestrowany, a jego odkażenie poświadczone przez lekarza weterynarii (dotyczy osób korzystających z obcego transportu).

 4. Uwaga! Ocena stanu zdrowia koni oraz czystości chodów przeprowadzona zostanie przez Komisję Weterynaryjną podczas oceny płytowej. Konie zgłoszone do Konkursu Zaprzęgowego należy indywidualnie przedstawić Komisji Weterynaryjnej.
 5. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważność badań dla wszystkich grup wiekowych 6 miesięcy), lub zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach jeździeckich w Hawłowicach 7-8 lipca 2012r.
 6. W przypadku nieletnich zawodników organizator wymaga pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach w Hawłowicach w dniach 7-8 lipca 2012r.
 7. Zawodników startujących w konkursach wierzchowym i zaprzęgowym obowiązuje twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem oraz obuwie jeździeckie (konkursy wierzchowe).
 8. Organizator nie ubezpiecza koni i ludzi na transport i czas trwania imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe mające miejsce w tym czasie. Zawodników obowiązuje posiadanie, pełnego ubezpieczenia NNW na czas udziału w zawodach. Jeżeli zawodnik nie będzie posiadał takiego ubezpieczenia możliwe będzie zawarcie umowy z ajentem ubezpieczeniowym w miejscu zawodów przed odprawą techniczną w sobotę.
 9. Obecność na odprawie technicznej (z pełną dokumentacją zawodników i koni) obowiązkowa!

UWAGA: Transporty koni bez wymaganych dokumentów nie zostaną wpuszczone na teren Zawodów, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w stajniach

Organizator zabezpiecza:

 • zadaszone stanowiska dla koni wraz z sianem i słomą
 • opiekę medyczną, weterynaryjną i podkuwacza
 • wyżywienie dla ekip – talony w ilości równej liczbie koni startujących + szef ekipy
 • zakwaterowanie dla zawodników i ekip we własnym zakresie wg załączonej oferty noclegów
 • możliwość rozbicia własnego namiotu (w wyznaczonym miejscu)
 • flo dla koni oraz nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach

Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub szefów ekip w terminie do 1 godz. od zdarzenia lub 1/2 godz. po zakończeniu danej konkurencji rozpatrywać będzie powołana w tym celu komisja odwoławcza. Warunkiem zgłoszenia protestu jest wpłata 50 zł. na rzecz organizatorów, która przepada jeżeli protest zostanie oddalony.

Uwaga:
Od chwili przyjazdu na zawody obowiązuje całkowity zakaz jeżdżenia po trasie i przeszkodach ścieżek!

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów życzą uzyskania jak najlepszych wyników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OZHK w Rzeszowie tel. 17 852-74-94; lub gospodarzem imprezy: Agnieszka Sojka 785-600-649, Marek Wojdyło 604-941-997, Magdalena Chudzik 605-922-152

Zatwierdzono dnia 17 maja 2012
w Hawłowicach

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Przewiń do góry