Aktualności

Zmiana terminu próby dzielności w ZT Doruchów

25 czerwca 2012 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,

Informujemy o zmia­nie ter­mi­nu pró­by dziel­no­ści kla­czy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie, prze­nie­sio­nej z 26 czerw­ca (wto­rek) na 18 lip­ca 2012 r. (śro­da).
Przepraszamy za powsta­łe utrud­nie­nia oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my na lip­co­wą pró­bę.

Hodowca i Jeździec