Aktualności

MPMK w skokach przez przeszkody

3 sierpnia 2012 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Odbędą się one w dniach 24 – 26 sierp­nia 2012 r. na tere­nie Ośrodka Agro-Aves Gajewniki.
Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec