Aktualności

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) – eliminacje

5 sierpnia 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni, któ­re ukoń­czy­ły co naj­mniej jeden z serii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej (Regietów, 25 – 26 maja; Sielec, 22 – 23 czerw­ca; Chmielewo, 20 – 21 lip­ca; Rzeszotary, 3 – 4 sierp­nia; Nowa Łomnica, 17 sierp­nia; Rudawka Rymanowska, 24 – 25 sierp­nia; Boguszynek, 31 sierp­nia).
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, któ­ry odbę­dzie się w Regietowie w dniach 13 – 15 wrze­śnia 2013 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.

Hodowca i Jeździec