VI Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich

REGULAMIN
VI KRAJOWEGO CZEMPIONATU KONI WIELKOPOLSKICH

 1. Organizator:
  Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
  Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
 2. Data i miejsce:
  14-15 września 2013 r. – Sielinko
 3. Katalog koni wystawianych na Czempionacie sporządzany jest przez Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni.
 4. W Czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, posiadające paszport PZHK, które są wpisane lub spełniają warunki wpisu do części głównej księgi rasy wlkp.
 5. Konie będą wystawiane w następujących grupach wiekowych:
  ogiery

  • rocznik 2011
  • rocznik 2012
  • ogiery wpisane do księgi

  klacze

  • rocznik 2011
  • rocznik 2012
  • rocznik 2008-2010
  • rocznik 2007 i starsze wpisane do księgi
 6. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3-5 osobowym.
  Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 7. Konie oceniane są indywidualnie. Ocena dokonywana jest oddzielnie dla każdej grupy koni.
  W ocenie indywidualnej koni sędziowie stosują skalę ocen od 1 do 10 punktów (co 0,5 pkt.) za poszczególne cechy. Jeżeli ogólna liczba punktów uzyskana przez dwa konie jest taka sama, to o miejscu konia decydują: ocena użytkowości, następnie ocena za typ. W przypadku dalszej równości o kolejności decydują sędziowie do spraw oceny.

  Skala ocen:
  10 pkt. – doskonała 5 pkt. – dostateczna
  9 pkt. – bardzo dobra 4 pkt. – niedostateczna
  8 pkt. – dobra 3 pkt. – prawie zła
  7 pkt. – dość dobra 2 pkt. – zła
  6 pkt. – zadowalająca 1 pkt.  – bardzo zła
 8. W ocenie indywidualnej pozostałych koni sędziowie oceniają:
  1. Typ – zgodność cech płciowych i rasowych z wzorcem rasy określonym w programie hodowlanym,
  2. Pokrój – poprawność budowy poszczególnych partii ciała,
   Ocena użytkowości
  3. Kłus luzem – takt, zaangażowanie, długość kroku, równowaga (sposób i kierunek przenoszenia środka ciężkości), elastyczność,
  4. Galop – takt, zaangażowanie, długość kroku, równowaga (sposób i kierunek przenoszenia środka ciężkości), elastyczność,
  5. Skoki luzem (mnożnik x 2) – technika (praca) górnej linii (grzbiet i szyja), technika (praca) nóg przednich i tylnych, siła, równowaga, rytm, refleks,chęć.
  6. Stęp w ręku – takt, zaangażowanie, długość kroku, równowaga, elastyczność.

  Maksymalna liczba pkt. 70.
  Konie z rocznika 2012 nie będą oceniane w skokach luzem i dla nich maksymalna liczba pkt. to 50.
  Ogiery wpisane do księgi będą oceniane tylko w ręku zgodnie z metodą tradycyjną: typ, pokrój, stęp, kłus, kondycja pielęgnacja i przygotowanie do wystawy.

 9. Do Młodzieżowego Czempionatu ogierków kwalifikują się ogierki z rocznika 2011 i 2012 te, które zajęły I i II miejsce w swych klasach.
  Spośród zwycięzców tych klas wybierany jest czempion ogierków, a spośród trzech pozostałych vice-czempion, oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca.
  Według podobnych zasad wybierane są: czempionka, a z pozostałych 3 klaczek vice-czempionka, zdobywczyni trzeciego i czwartego miejsca.
  Dla 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek organizator przewiduje nagrody z funduszy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 10. Do Czempionatu klaczy dorosłych kwalifikują się te, które zajęły I i II miejsce w Roczniku 2008-2010 oraz klacze z rocznika 2007 i starsze. Spośród zwycięzców tych klas wybierana jest czempionka a spośród trzech pozostałych vice-czempionka, oraz zdobywczyni trzeciego i czwartego miejsca.
  Czempion i vice-czempion w grupie ogierów wpisanych do ksiąg jest wybierany z tych które zajęły I i II i III miejsce.
  Dla 3 najlepszych ogierów oraz 4 najlepszych klaczy organizator przewiduje nagrody z funduszy PZHK i ZHKWlkp.
 11. Konie – zdobywcy czempionatów w swoich grupach walczą o tytuł Honorowego Czempiona Krajowej Wystawy Koni Wielkopolskich Sielinko 2013.
 12. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 13. Organizatorzy Czempionatu nie zawracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie dopowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu i w czasie Czempionatu.
 14. Zgłoszenia koni i opłaty przyjmuje biuro Z.H.K. Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2013 r.
 15. Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata w wysokości:
  • 130 zł – wpisowe w tym boks
  • 50 zł – wpisowe w tym stanowisko

  Wpłaty prosimy przesyłać na konto ZHKWlkp.
  Nr konta : 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550

VI Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich

 

Przewiń do góry