Aktualności

Relacja on‐line z MPMK w skokach przez przeszkody

29 sierpnia 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Szanowni Państwo już dziś od oko­ło godzi­ny 11:00 zapra­szamy na rela­cję on‐line z naj­waż­niej­szego wyda­rze­nia hodow­la­nego pod patro­na­tem PZHK, czy­li Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy.

Realizatorem trans­mi­sji jest mie­sięcz­nik:

Świat Koni

Hodowca i Jeździec