Aktualności

Test obcego jeźdźca

11 września 2014 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,

Informujemy, że pierw­szy test obce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Bielice odbę­dzie się 16 wrze­śnia 2014 r. (wto­rek).
Rozpoczęcie testu pla­no­wa­ne jest na godzi­nę 11:00.

Hodowca i Jeździec