Test połówkowy dla klaczy

Informujemy, że test połów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się dnia 23 października (czwartek), o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Przewiń do góry