ZT Bogusławice I turnus zaprzęgowy odwołany

Z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, że ze względu na nie­wystarczającą liczbę zgło­szo­nych kla­czy, odwo­łany zostaje I tur­nus zaprzęgowy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach. Trening zapla­no­wany był na okres 26 lutego – 27-28 kwietnia.
Zainteresowane osoby prze­pra­szamy za utrudnienia.

Przewiń do góry