Aktualności

Zmiana w regulaminie Ogólnopolskiego Czempionatu koni sp

22 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w poro­zu­mie­niu z Komisją Księgi Stadnej pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi, infor­mu­je, że w pkt. 9.IV regu­la­mi­nu Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego Koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w Drzonkowie, pierw­sze zda­nie otrzy­mu­je brzmie­nie:

cytatTytuły przy­zna­wa­ne są oddziel­nie dla ogie­rów i kla­czy, pod warun­kiem, że w kla­sie zosta­nie oce­nio­nych co naj­mniej 5 koni.

Print Friendly, PDF & Email