Aktualności

Próba dzielności ogierów

24 września 2015 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 100-dniowy tre­ning wierz­cho­wy w ZT Bielice roz­pocz­nie się 30 wrze­śnia 2015 r. (śro­da) o godz. 1100.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec