Aktualności

Aukcja koni rasy śląskiej i innych ras szlachetnych

5 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa: ,,,,

W imie­niu OHZ Kamieniec - Stado Książ zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi aukcji któ­ra odbę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka po zakoń­cze­niu pró­by dziel­no­ści ogie­rów ślą­skich.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec