Aktualności

Wyniki próby dzielności ogierów - ZT Bielice

2 października 2015 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi wierz­cho­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych po 100-dniowym Zakładzie Treningowym w Bielicach, któ­ra odby­ła się w dniach 30 wrze­śnia - 1 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec