Aktualności

Czempionat użytkowy w wolnych skokach – Sieraków

3 listopada 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa: ,,,

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Czempionatu użyt­ko­we­go w wol­nych sko­kach, któ­ry odbę­dzie się w dniach 14 – 15 listo­pa­da w Sierakowie.

Hodowca i Jeździec