Aktualności

Teraz Polskie Konie - katalog on-line już dostępny!

6 listopada 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,,

Serdecznie zapra­sza­my na stro­nę www.terazpolskiekonie.pl, gdzie moż­na już prze­glą­dać kata­log koni (wraz z mate­ria­łem wideo), któ­re poja­wią się na tego­rocz­nej aukcji pod­czas gru­dnio­wej CAVALIADY w Poznaniu.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec