Aktualności

Zmarł Lesław Kukawski

12 lutego 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Lesław Kukawski – hodowca koni, historyk z zamiłowania, chodząca encyklopedia dziejów i tradycji polskiej kawalerii, znawca ułańskiego umundurowania, kolekcjoner, autor wielu opracowań, głównie o tematyce kawaleryjskiej, hippicznej i hipologicznej. Organizator kilkunastu wystaw poświęconych Wojsku Polskiemu.

Mgr inż. Lesław Kukawski urodził się w 1930 roku we Lwowie. Ukończył studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wychowanie w duchu poszanowania tradycji narodowych oraz rodzinna przeszłość niepodległościowa, wpłynęły na zainteresowanie wojskiem i historią. W 1965 roku wstąpił do Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Przez ponad 30 lat pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia. Był także wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Lesław Kukawski został uhonorowany wieloma odznaczeniami. Otrzymał m.in. prawo noszenia Złotej Odznaki i najwyższy zaszczyt SMDBiB – tytuł Członka Honorowego; w 1995 roku nadano mu Złoty Krzyż Zasługi; w 2006 roku wyróżniono medalem “Pro Memoria”. Wśród innych odznaczeń znajduje się także Wielka Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Jeździeckiego, w którym sprawował funkcję sędziego klasy państwowej.

Rodzinie i wszystkim Bliskim zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 20.02.2016 r., o godz. 14:00, na Cmentarzu Komunalnym w Trzciance.

Lesław Kukawski

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec