Aktualności

Wymagania dla ogierów zgłaszanych do ZT w 2016 r.

2 marca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyma­ga­nia­mi dla ogie­rów zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu w 2016 r. Daty roz­po­czę­cia oraz zasa­dy zgła­sza­nia zosta­ły zamie­szo­ne na stro­nie w zakład­ce Zakłady Treningowe ogie­rów.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec