Aktualności

IV Regionalna wystawa koni rasy małopolskiej, huculskiej, śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty

11 maja 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy na IV Regionalną wysta­wę koni rasy mało­pol­skiej, hucul­skiej, ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, któ­ra odbę­dzie się w dniach 4-5 czerw­ca 2016 r. w Szczyrzycu.

Poniżej zamiesz­cza­my szcze­gó­ło­we infor­ma­cję oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec