Aktualności

Polskie konie z SO Sieraków na 40-leciu Eurocheval w Offenburgu

15 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Największe wyda­rze­nie hip­picz­ne w połu­dnio­wych Niemczech w dniach 20-24 lip­ca 2016 r. - 500 koni z całej Europy i 40 000 osób odwie­dza­ją­cych.

Weronika Kramer na ogie­rze Armani m i Łukasz Woźniak na ogie­rze Mars sp wezmą udział w mię­dzy­na­ro­do­wym kadry­lu ze sta­da­mi Celle, Marbach, Avenches w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych ESSA (European State Studs Association e.V.).

Dwa ogie­ry wła­sno­ści SO Sieraków wezmą udział w mię­dzy­na­ro­do­wej pre­zen­ta­cji ogie­rów: Euro Quadrille z ramie­nia ESSA

  • Ogier sp Mars ur. 2005 r. w SK Racot (Avero, Marsala / Landos II) pod Łukaszem Woźniakiem
  • Ogier m Armani ur. 2005r. w SK Janów Podlaski (Aspan, Aracena / Veritas VI) pod Weroniką Kramer

 W kadry­lu wystą­pi 12 koni m.in. z Francji, Niemiec, Szwajcarii, i Polski. To wiel­kie wyda­rze­nie i szan­sa na pro­mo­cję pol­skich koni, pol­skich stad­nin ANR, Spółki GAŁOPOL i Sierakowa.

fot. Eurocheval

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec