Aktualności

I Ścieżka Huculska w Rycerce Dolnej

14 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w I Ścieżce Huculskiej w Rycerce Dolnej, któ­ra odbę­dzie się w dniu 30 lip­ca 2016 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z pro­po­zy­cja­mi oraz for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec