Aktualności

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy, · Rasa:

W Janowie Podlaskim zakoń­czo­no Dni Konia Arabskiego. 

Z 25 koni wysta­wio­nych do licy­ta­cji (kata­log on-line) sprze­da­ło się 18 sztuk za łącz­ną kwo­tę 409 000 euro. W sumie na dwóch aukcjach licy­tu­ją­cy wyda­li 1 680 000 euro.

źró­dło: Świat Koni

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec