Aktualności

Ranking koni huculskich (po Młodzikowie) – eliminacje

24 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po szó­stym (Młodzikowo, 20 sierp­nia) z serii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej. Zgodnie z  Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, któ­ry odbę­dzie się w Regietowie w dniach 16 – 18 wrze­śnia 2016 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.

Ostatnie eli­mi­na­cje odbę­dą się w Rudawce Rymanowskiej w dniach 26 – 28 sierp­nia 2016 r.

Hodowca i Jeździec