Aktualności

Najlepszy koń polskiej hodowli w Grand Prix warszawskiej Cavaliady

28 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Podczas deko­ra­cji fina­ło­we­go kon­kur­su CSI3*-W [12] GRAND PRIX w Warszawie Andrzej Opłatek ode­brał z rąk pre­ze­sa PZHK, Pawła Mazurka nagro­dę dla naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne­go zawod­ni­ka star­tu­ją­ce­go na koniu pol­skiej hodow­li w Grand Prix. Zawodnik na koniu El CAMP sp, ur. 2003 (Campari M old. – Eleine sp/ Elvis KWPN) hodow­li SK Prudnik, jego wła­sno­ści zajął 10 miej­sce.

fot. Małgorzata Sieradzan

Hodowca i Jeździec