Aktualności

Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej

27 kwietnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni hucul­skich zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tego­rocz­nym ter­mi­na­rzem imprez oraz regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Impreza odbę­dzie się na tere­nie SKH Gładyszów w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec