Aktualności

Aukcja ogierów PomZHK w Malborku

27 lipca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

Uprzejmie infor­mu­je­my, że decy­zją Zarządu Pomorskiego Związku Hodowców Koni z dnia 12 maja 2017 roku 64 wysta­wa – sprze­daż ogie­rów zim­no­krwi­stych odbę­dzie się w dniach 10 – 11 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Kwidzynie Miłosnej (Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe).

Hodowca i Jeździec