Aktualności

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) – kwalifikacje

11 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po czwar­tym (Rzeszotary, 5 – 6 sierp­nia) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 15 – 17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.

Kolejne kwa­li­fi­ka­cje odbę­dą się w:

  • Kołaczycach, 12 – 13 sierp­nia;
  • Młodzikowie, 19 sierp­nia;
  • Rudawce Rymanowskiej, 25 – 27 sierp­nia.
Hodowca i Jeździec