Aktualności

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej – Klikowa

25 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem i ogól­ny­mi warun­ka­mi Zasadniczej Próby Dzielności Koni Rasy Huculskiej, któ­ra odbę­dzie się 18 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Tarnowie przy uli­cy Klikowskiej 304.

Załączniki dostęp­ne są na stro­nie MZHK w Krakowie.

Hodowca i Jeździec