Aktualności

Kwalifikacje do skokowych MPMK 2018 – KJ Sokół Damasławek

21 czerwca 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Komisja Koordynacyjna roz­pa­trzy­ła pozy­tyw­nie wnio­sek KJ Sokół Damasławek i wyra­zi­ła zgo­dę na orga­ni­za­cję kwa­li­fi­ka­cji do MPMK koni 4, 5- i 6- let­nich pod­czas ZR w sko­kach przez prze­szko­dy o Memoriał Angeliki Jach. Zawody te odbę­dą się w dniach 7 – 8.07. w Damasławku.

Hodowca i Jeździec