Źrebaki – karmienie uzupełniające w sezonie pastwiskowym

Sezon wyźrebień przypada na pierwszą połowę roku, choć szczególnie intensywny jest w okresie wiosennym – od marca do maja. Pierwsze tygodnia życia źrebiąt to mleko matki, nauka koordynacji ruchowej, pierwsze spacery i poznawanie otoczenia. Jak tylko źrebięta ukończą pierwszy miesiąc życia, coraz więcej w nich siły, radości życia i chęci na harce i zabawy z rówieśnikami. Możemy wówczas zacząć stopniowo wydłużać im czas przebywania na pastwisku, aby w pełni mogły korzystać ze słońca, świeżego powietrza i miały zapewnioną odpowiednią dawkę ruchu.

Te kilka miesięcy życia źrebiąt przy matkach to bardzo szybkie tempo ich wzrostu i rozwoju, dlatego tak istotne jest również zwrócenie uwagi na ilość i jakość pożywienia. Dokarmianie źrebaków jest niezwykle ważne, gdyż pomimo, że najwyższa laktacja u klaczy trwa pierwsze trzy miesiące, to już w drugim – trzecim miesiącu życia źrebiąt mleko matki przestaje zaspakajać ich całkowite potrzeby pokarmowe. Produkcja mleka przez klacz może dochodzić w szczycie laktacji nawet do około 20 litrów, lecz jego wartość odżywcza jest z miesiąca na miesiąc niższa. Przede wszystkim spada w nim zawartość białka, które należy uzupełnić wprowadzając do diety źrebiąt paszę uzupełniającą. Powinna być to pasza specjalnie dedykowana tej grupie wiekowej i powinna zawierać wysoko wartościowe proteiny. Ich dodatek w paszy treściwej jest dla źrebiąt praktycznie niezbędny, gdyż w tym wieku inne źródła białka – jak siano czy zielonka – takim źródłem nie są, chociażby z uwagi na stosunkowo jeszcze niewielkie pobranie pasz objętościowych przez kilkumiesięczne źrebięta. Nie można tylko „przedobrzyć” i doprowadzić do jego nadmiernych ilości w diecie źrebiąt, gdyż dla intensywniejszego metabolizmu białek organizm zużywa duże ilości manganu, miedzi i molibdenu. A pierwiastki te są ważne dla młodego, rosnącego organizmu, gdyż odgrywają istotną rolę w budowie chrząstek oraz kości i ich potencjalny niedobór może mieć niekorzystny wpływ na procesy związane z rozwojem kośćca – zagrożenie pojawienia się osteochondrozy czyli zaburzeń rozwoju chrząstki stawowej.

Prawidłowe dawki paszy treściwej dla źrebiąt, począwszy od drugiego miesiąca życia, to ilość około 0,5 kg dziennie. Z każdym kolejnym miesiącem zwiększamy tą dawkę o około 0,5 kg, dochodząc w szóstym miesiącu życia do ilości paszy treściwej na poziomie około 2,5 – 3 kg. Pod pojęciem pasza treściwa rozumiemy dawkę złożoną z owsa i paszy uzupełniającej. Oprócz paszy treściwej musimy pamiętać również o zapewnieniu źrebiętom swobodnego dostępu do paszy objętościowej – siana i świeżej zielonki. Co prawda, tak jak już to zostało wspomniane, w pierwszych tygodniach i miesiącach życia źrebię nie pobierze ich w znacznej ilości – siano jedynie podskubuje, a pastwisko to raczej dla niego plac zabaw niż źródło pożywienia. Lecz wraz z jego dorastaniem sytuacja ta zmienia się i 5- czy 6-miesięczne źrebię jest w stanie pobrać już większą ilość paszy objętościowej. Niemniej jednak cały czas nie są to ilości na tyle duże, aby uzupełnić w dawce pokarmowej niedobory witamin A,D,E i niektórych makro-i mikroelementów. Nawet jeżeli stosowane przez nas pasze naturalne są dobrej jakości, to zawartość w nich witamin i składników mineralnych ulega znacznym wahaniom i jest trudna do precyzyjnego określenia (wpływ nawożenia, warunki przechowywania pasz itp.). Dlatego dobry suplement mineralno-witaminowy w diecie źrebiąt jest pożądany, zwłaszcza od 3 miesiąca życia, kiedy mineralizacja kości nie nadąża za ich wzrostem, nierzadko doprowadzając do nieprawidłowego rozwoju. Podając preparat mineralny zawierający odpowiednią koncentrację witamin oraz składników mineralnych, w tym wapnia, miedzi, manganu, selenu czy kobaltu, zmniejszamy ryzyko wystąpienia głównie problemów mięśniowo-szkieletowych u źrebiąt, zwyrodnień czy słabej struktury kości i chrząstek.

Oprócz właściwego żywienia i dopasowania odpowiednich dodatków paszowych dla źrebiąt powinniśmy pamiętać o optymalnych warunkach utrzymania. Błędy objawiające się zwłaszcza nadmierną koncentracją zwierząt w stajni czy zbyt małą ilością ruchu prowadzą do obniżenia ich odporności, zwiększenia zapadalności na choroby oraz mogą wywołać stres. Zapewnienie źrebakowi w tym okresie odpowiedniej ilości ruchu jest drugim, obok właściwego żywienia, najważniejszym elementem decydującym o jego prawidłowym rozwoju.

Tekst: Anna Pięta

WSZYSTKIE PORADY ZNAJDZIESZ TU!

Equine NutriPlan

Przewiń do góry