Aktualności

Konkurs dodatkowy w Kętrzynie!

3 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich mło­dych pre­zen­te­rów do udzia­łu w kon­kur­sie dodat­ko­wym, któ­ry odbę­dzie się 22 lip­ca 2018 r. pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie.

Regulamin:

Kętrzyn_2018-reg_konkursu_dod_na_najml_prezentara

Hodowca i Jeździec