Aktualności

Ranking koni huculskich (po Chorzowie) – kwalifikacje do MPKRH 2018

17 lipca 2018 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po czwar­tym (Chorzów, 14 – 15 lip­ca) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 21 – 23 wrze­śnia 2018 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 60 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.

Kolejne kwa­li­fi­ka­cje odbę­dą się w:

  • 11 – 12 sierp­nia – Galicyjskie Lato z Koniem – Kołaczyce (OZHK Rzeszów)
  • 18 sierp­nia – Wielkopolski Czempionat – Racot (ZHKWlkp Poznań)
  • 24 – 26 sierp­nia – „Pożegnanie waka­cji” – Rudawka Rymanowska (OZHK Rzeszów)
Hodowca i Jeździec