Aktualności

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2018 – zakwalifikowane konie

13 września 2018 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, · Rasa: ,

Komisja Koordynacyjna wyty­po­wa­ła nastę­pu­ją­ce konie do star­tu na sko­ko­wych Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sezo­nie 2018:

Konie 5 letnie

  1. Kl. TIGRINA sp (CASCADELLO hol. – TINTA hol. / CALIDO II hol.), hod. Marek Romanowski, wł. Emily Kasprowicz, zawod­nik Piotr Szmytkowski
  2. Og. HAWR sp (FARMER sp – HANOI wlkp / TURBUD QUIRINUS BWP), hod. SK Nowielice, wł. Jan Zybała, zawod­nik Jan Bobik
  3. Kl. FLANDRIA sp (CHACCO-FLY old. (OS) – FARINA sp / CZAD sp), hod. i wł. SK Nowielice, zawod­nik Jan Bobik (dzi­ka kar­ta)

Konie 6 letnie

  1. Wał. CHUCK BASS hol. (CLARIMO – KARETT I / CASCAVELLE), wła­sno­ści zawod­nicz­ki – Natalii Czernik

Konie 7 letnie

  1. Kl. CONI I G. sp (CROS hol. – U‑COLUMBIA hol. / CASSINI I hol.), hod. i wł. Andrzej Gołaś, zawod­nik Aleksandra Lusina
  2. Kl. CAMBEL I G (EX CANDEL I G) sp (CANOSO hol. – CALIENTA sp / BAJOU DU ROUET hol.), hod. i wł. Andrzej Gołaś, zawod­nik Aleksandra Lusina

Sires of the World

  1. Og. FARMER sp, ur. 2008 (ROVETTO old. – FEOLA sp / LAVENDEL KWPN), hod. i wł. SK Nowielice, zawod­nik Jan Bobik
  2. Og. CHACCO AMICOR old., ur. 2009 (CHACCO-BLUE mekl. – QUICKCENT / CENTO hol.), wł. Zdzisław Mikuła, zawod­nik Jan Bobik

Na indy­wi­du­al­ne zapro­sze­nie Zangesheide na liście zgło­szo­nych został umiesz­czo­ny Radosław Zalewski z wała­chem HERE I AM KWPN, ur. 2012 (UNTOUCHABLE KWPN – DELIAH / MR. BLUE KWPN), wł. Jacek Kuźma.

Hodowca i Jeździec