Aktualności

Ścieżka Huculska na Śmidowej – propozycje

5 listopada 2018 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w Zasadniczej Wierzchowej Próbie Dzielności koni rasy hucul­skiej orga­ni­zo­wa­nej w dniu 17 listo­pa­da 2018 r. (sobo­ta) w Chorzowie k/Pruchnika.

Hodowca i Jeździec