Aktualności

Wstępy 2019

12 lutego 2019 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, ·

W imie­niu Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem i warun­ka­mi uczest­nic­twa w dorocz­nym jar­mar­ku koń­skim Wstępy, któ­ry odbę­dzie się w dniach 11 – 12 mar­ca 2019 r.

Hodowca i Jeździec