Aktualności

Już w ten weekend – czempionat koni małopolskich

6 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

8 – 9 czerw­ca 2019 r. zapra­sza­my na XXII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – dla rocz­nych i dwu­let­nich ogie­rów oraz rocz­nych, dwu­let­nich i trzy­let­nich kla­czy hodow­li kra­jo­wej, wpi­sa­nych lub speł­nia­ją­cych warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej koni rasy mało­pol­skiej.

Podczas Czempionatu odby­wa się oce­na pły­to­wa, kon­kurs z oce­ną ruchu luzem prze­zna­czo­ny dla ogier­ków i kla­czek rocz­nych oraz kon­kurs sko­ków luzem prze­zna­czo­ny dla ogie­rów dwu­let­nich i kla­czy w wie­ku dwóch i trzech lat.

Zapraszamy!

Narodowe Centrum Hodowli i Promocji Koni Rasy Małopolskiej,
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.,
Stadnina Koni Białka, 22 – 300 Krasnystaw.

XXII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

A tak było w zeszłym roku:

Hodowca i Jeździec