Aktualności

Kętrzyn młodzieżowy – regulaminy

5 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

W dniach 20 – 21. lip­ca 2019 roku w Kętrzynie odbę­dzie się naj­więk­sze świę­to miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych skła­da­ją­ce się z 3 czem­pio­na­tów ogól­no­pol­skich i poka­zów kon­nych. O tytu­ły naj­pięk­niej­szych będzie rywa­li­zo­wać mło­dzież rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, arden pol­ski oraz doro­słe ogie­ry ras zim­no­krwi­stych.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­na­mi wystaw i zgła­sza­nia koni do Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie.

Hodowca i Jeździec