Aktualności

Uwaga: Konkurs w Kętrzynie!

27 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni tak samo jak w ubie­głym roku orga­ni­zu­je Konkurs Młodego Prezentera. Rywalizacja zapla­no­wa­na jest na dzień 22 lip­ca 2019 roku (nie­dzie­la) po Czempionacie Ogierów Starszych, czy­li ok. godz. 10:30. Serdecznie zapra­sza­my do przy­sy­ła­nia zgło­szeń na adres mailo­wy: wozbinska@pzhk.pl. W zgło­sze­niu pro­szę podać imię, nazwi­sko, wiek oraz przy­na­leż­ność związ­ko­wą. Wiek pre­zen­te­rów to mini­mum 14 lat maxi­mum 24. Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 10 lip­ca br.  Liczba miejsc ogra­ni­czo­na. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z Regulaminem Konkursu.

Zwyciężczyni konkursu z 2018 r.

Zwyciężczyni kon­kur­su mło­dych pre­zen­te­rów z 2018 r., Agnieszka Szultka. Fot. Ewa Jakubowska

Hodowca i Jeździec