Aktualności

Czempionat w Kętrzynie, przypomnienie!

4 lipca 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Uprzejmie przy­po­mi­na­my wszyst­kim wystaw­com jadą­cym z koń­mi na Czempionat do Kętrzyna w dniach 20 – 21 lip­ca br. o obo­wiąz­ku posia­da­nia aktu­al­nych szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie.

 

Hodowca i Jeździec